Δωροεπιταγές

Κάντε το καλύτερο δώρο στα αγαπημένα σας πρόσωπα με μια δωροεπιταγή. Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο eshop.
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του αποδέκτη
ΠΟΣΟ*

Δωροκάρτα

∆ΩΡΟΚΑΡΤΑ HomeMarkt

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ∆ωροκάρτα (εφεξής, η Κάρτα, εικονική Κάρτα, gift card, e gift card ή δωροεπιταγή ) ανήκει στην ιδιοκτησία του εκδότη της ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε , με τον δ.τ. «HOMEMARKT» που εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 9, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 052395548000, με Α.Φ.Μ.:082634030 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και ισχύει για αγορές μόνο μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, www.homemarkt.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»)]. Ο κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεµατοφύλακας.
Η Κάρτα έχει ισχύ µόνο στην Ελλάδα για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που πωλείται μόνο στο διαδικτυακό κατάστηµα www.homemarkt.gr. Η αγορά e-gift card δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής φόρμας που παρέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.homemarkt.gr, παρέχοντάς σας και τη δυνατότητα πολλαπλής συνδυαστικής αγοράς με άλλα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ως άνω ηλεκτρονικό κατάστημα και οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι είτε μέσο πιστωτικής κάρτας είτε μέσο Iris Online Payments
Το αντίτιµο της Κάρτας µπορεί να πληρωθεί μόνο με τον τρόπο πληρωμής της πιστωτικής κάρτας ή Iris Online Payments. ∆ωροκάρτες µπορούν να αγοραστούν µε τη χρήση άλλης δωροκάρτας.
Η e-gift card δεν μπορεί να συνδυαστεί με τυχόν άλλες προωθητικές ενέργειες (εκπτωτικά κουπόνια, κουπόνια από το πρόγραμμα πιστότητας κλπ)
Για κάθε αγορά e-gift card παράγεται ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος θα αποστέλλεται μέσω e-mail στον παραλήπτη της e-gift card, με βάση τα στοιχεία που έχει εισάγει στη φόρμα της e-gift card ο αγοραστής/αποστολέας.
Για την χρήση της e-gift card στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας πριν το στάδιο της καταχώρησης στοιχείων υπάρχουν στη σελίδα ειδικά πεδία για την συμπλήρωση του μοναδικού κωδικού της δωροκάρτας και του ποσού που επιθυμείτε να εξαργυρώστε Μόλις συμπληρωθούν τα παραπάνω πεδία και αφού επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά τους, αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό που θα επιλέξετε από το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας.
Η e-gift card δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή χρήσης από τον παραλήπτη της.
Η επιστροφή της δωροκάρτας δεν είναι εφικτή. Το εκάστοτε υπόλοιπο της Κάρτας δεν επιστρέφεται ούτε ανταλλάσσεται µε µετρητά. Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί όσες φορές το επιθυµεί ο κάτοχός της, µέχρι να εξαντληθεί όλο το ποσό της. Το πιστωτικό υπόλοιπο στη e-gift card δεν τοκίζεται και η τελευταία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα. Οι συναλλαγές με το πιστωτικό υπόλοιπο της e-gift card θα πραγματοποιούνται στο εγχώριο νόμισμα (Ευρώ).
Κατά την εξαργύρωση της e-gift card η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν θα πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας, αλλά ενδέχεται να ελέγχει τον συνδυασμό του μοναδικού κωδικού που έχει αποσταλεί στον παραλήπτη.

Η e-gift card δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά αλλά μόνο με αγοραζόμενα εμπορεύματα μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση, που είναι μικρότερης αξίας θα μείνει υπόλοιπο στην δωροκάρτα, στην περίπτωση ίσης αξίας μηδενίζεται, ενώ στην περίπτωση μεγαλύτερης αξίας ο αγοραστής θα κληθεί να καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας της e-gift card και της αξίας του/των εμπορεύματος/των.
Προϊόντα που αγοράστηκαν µέσω της Κάρτας στο διαδικτυακό κατάστηµα της εταιρίας υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή.

Κατά περίπτωση:
1. Στην επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν µε την χρήση της e-gift card η επιστροφή της αξίας τους θα πραγματοποιείται από την HomeMarkt µε την πίστωση της αξίας τους στην καρτέλα του πελάτη για μελλοντική αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
2. Στην περίπτωση μεγαλύτερης αξίας τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας της e-gift card και της αξίας του/των εμπορεύματος/των η διαφορά μόνο θα επιστρέφετε στον αγοραστή είτε μέσο τραπεζικής κατάθεσης είτε μέσο επιστροφής στην πιστωτική κάρτα
Οι τρόποι επιστροφής που προβλέπονται δια του παρόντος αποτελούν ουσιώδη όρο, που ως εκ τούτου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτός ρητώς κατά την αγορά/χρήση της Κάρτας. Η Κάρτα αποτελεί τίτλο στον κοµιστή. Ο κάτοχός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση και φύλαξη της Κάρτας. Η Κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της.
Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την µη παραλαβή ή καθυστέρηση στην παραλαβή αυτής της Κάρτας από τον προοριζόµενο παραλήπτη της για λόγους πέραν του ελέγχου της ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των κάτωθι περιπτώσεων: α) ελαττωµάτων ή βλαβών των γραµµών/συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, β) καθυστέρησης στην αναµετάδοση πληροφοριών ή δεδοµένων ή η απώλεια πληροφοριών ή δεδοµένων που µπορεί να συµβούν κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται ανωτέρω υπό το γράµµα (α), γ) ανακρίβειας των στοιχείων του παραλήπτη της εικονικής Κάρτας τα οποία δόθηκαν από τον αγοραστή της Κάρτας, δ) µη παράδοσης της Κάρτας στην διεύθυνση email που δόθηκε, ή ε) του γεγονότος ότι το email που εστάλη από την HomeMarkt µπορεί να θεωρηθεί spam ή ανεπιθύµητο email.
Κάρτες που έχουν εξαρχής αποκτηθεί µε οποιοδήποτε παράνοµο τρόπο είναι µηδενικές και άκυρες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αγορά προϊόντων, ούτε το σχετικό τίµηµα δύναται να επιστραφεί.
Η Κάρτα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς διαφήµισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών άλλων εκτός του εκδότη της, εκτός και αν έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.
Η αγορά ή/και χρήση της Κάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, που έχουν διατεθεί στον πελάτη κατά την αγορά της, και που επίσης είναι διαθέσιµοι στο διαδικτυακό κατάστηµα www.homemarkt.gr
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω όρων χρήσης και η τροποποίηση αυτή θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012), για την αγορά e-gift card από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.homemarkt.gr δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στην e-gift card, η δε e-gift card μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.homemarkt.gr. Όταν γίνει χρήση της e-gift card και αγοραστούν αγαθά ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Η δωροεπιταγή προστέθηκε στο καλάθι σας
Something went wrong
Δωροεπιταγές