Για να δείτε το site μας στην desktop/mobile μορφή, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και πατήστε το κουμπί αλλαγή σεΟΚ

Καριέρα

Καριέρα
Το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην HomeMarkt και το οποίο μας κάνει πάντα υπερήφανους είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος μας πάντα είναι η επάνδρωση της εταιρίας με τους καλύτερους.
Προσλαμβάνουμε και εκπαιδεύουμε τους καλύτερους συνεργάτες, έχοντας ως σκοπό την αύξηση της ατομικής και εταιρικής αποτελεσματικότητας. Με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε τους εμπορικούς μας στόχους καθώς και την ραγδαία ανάπτυξή μας στην ελληνική αγορά.

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας παρουσιάζονται συνεχώς ευκαιρίες ένταξης νέων συνεργατών στην HomeMarkt.

Δείτε παρακάτω τα τμήματα μας και τις διαθέσιμες θέσεις: