Όροι Χαμηλότερης Τιμής

Όροι Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής

Η εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε, τον δ.τ. «HOMEMARKT» που εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 9, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 052395548000, με Α.Φ.Μ. 082634030 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στους πελάτες της στο πλαίσιο του Φυλλαδίου του Νοεμβρίου με ισχύει από 15/11/2021 μέχρι και 31/12/2021 τη δυνατότητα επιστροφής (με την μορφή ηλεκτρονικού κουπονιού ή πιστωτικού σημειώματος δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη αγορά του πελάτη από την Εταιρεία) της χρηματικής διαφοράς ανάμεσα στην τιμή στην οποία ο συγκεκριμένος πελάτης αγόρασε προϊόν από το φυσικό κατάστημα (όχι ηλεκτρονικό κατάστημα) της Εταιρεία και τυχόν φθηνότερη τιμή στην οποία προσφέρει το ίδιο προϊόν (τύπος, είδος, χαρακτηριστικά) μετά από αγορά από τον πελάτη του συγκεκριμένου προϊόντος, ο ανταγωνισμός. Η παραπάνω εγγύηση αφορά μόνο στα προϊόντα του φυλλαδίου έως και της 15/11/2021. Η προσφορά αυτή αρχίζει από 31/12/2021


Όροι και προϋποθέσεις
Να είναι καινούργιο (ενδεικτικά να μην είναι εκθεσιακό), η συσκευασία του να είναι σφραγισμένη, να μην έχει οποιοδήποτε ελάττωμα ή φθορά, να είναι ετοιμοπαράδοτο.

Το προϊόν με χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να εμφανίζεται σε διαφημιστική ενέργεια, που επικοινωνείται σε έντυπη μορφή (φυλλάδιο), να βρίσκεται σε απόθεμα και η τιμή αυτή να έχει ισχύ τουλάχιστον 48 ώρες.

Πρόσθετες δωρεάν παροχές υπηρεσιών ή/και προϊόντων μαζί με το συγκρινόμενο Προϊόν δεν καλύπτονται και δεν υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η χαμηλότερη τιμή αυτού του προϊόντος θα πρέπει να αφορά αυτούσια την λιανική τιμή μονάδας για την διάθεσή του και όχι την τιμή που τυχόν προσφέρεται στον καταναλωτή στο πλαίσιο ή σε εξάρτηση της αγοράς του με ειδικές προσφορές, ενέργειες προνόμια ή εκπτώσεις.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται λιανικώς σε κατάστημα ανταγωνιστή μας. Ως «ανταγωνιστής» νοείται επιχείρηση με διάρθρωση ανάλογη με την δική μας που να επιτρέπει την αντικειμενική σύγκριση και ο οποίος εδρεύει εντός Ελλάδας. Ανταγωνιστής θεωρείται μια επιχείρηση η οποία διαθέτει σωρευτικά τουλάχιστο τα εξής (α) ηλεκτρονικό (online) κατάστημα και (β) τουλάχιστον 2 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα από τα οποία να προβάλλεται και να διατίθεται άμεσα σε πώληση το προϊόν. Εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στην έννοια του καταστήματος τα σημεία παράδοσης αγαθών («pick-up points»).


Ρητά εξαιρούνται της παρούσας οι εξής περιπτώσεις
Τιμές που προσφέρονται για το ίδιο προϊόν από ανταγωνίστριες εταιρείες στα πλαίσια πακέτων προσφορών (π.χ στο πλαίσιο δώρων, δωροεπιταγών και γενικά οποιωνδήποτε συνδυαστικών προσφορών).

Τιμές ταχυδρομικών πωλήσεων, καθώς και οι τιμές που αφορούν σε πωλήσεις από κατάστημα φυσικό η μη, εκτός του ελλαδικού χώρου.

Τιμές που προσφέρονται μέσω club ειδικών προνομίων στους συμμετέχοντες σε αυτό ή μέσω loyalty card, ή μέσω άλλων συναφών εμπορικών πρακτικών.

Τιμές που αφορούν πωλήσεις χονδρικής ( δηλ. πωλήσεις Business to Business).

Εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πωλήσεις από καταστήματα που είναι σταθερά εκπτωτικού χαρακτήρα (discount store).

Ο πελάτης θα επωφελείται της επιστροφής διαφοράς τιμής που προσφέρει η Εταιρεία εφόσον υποβάλλει ο ίδιος σχετικό αίτημα στο email [email protected] με θέμα «Εγγύηση χαμηλότερης Τιμής» έως και της 15/10/2021. Ο πελάτης προκειμένου να επωφεληθεί της χαμηλότερης τιμής θα πρέπει να αναφέρει το μέσο, την ημερομηνία και την τιμή του προϊόντος που θεωρεί χαμηλότερη της προσφερόμενης από την Εταιρεία, όπως επικοινωνήθηκε και να προσφέρει αποδεικτικό της ενέργειας (πχ screenshot) όπου θα προκύπτει η τιμή, η ημερομηνία και το προϊόν. Η προσφορά ισχύει σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος αυτού του είδους και χαρακτηριστικών.

Εφόσον ο πελάτης είναι επιλέξιμος για την εγγύηση χαμηλότερης τιμής, θα ενημερωθεί αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό κουπόνι ή το πιστωτικό σημείωμα θα μπορεί να εξαργυρωθεί στην Εταιρεία για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Οι ανωτέρω όροι λειτουργούν σωρευτικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσα εμπορική πολιτική της καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Κατάργηση ή τροποποίηση δεν θα αφορά προϊόντα τα οποία πωλήθηκαν από την Εταιρεία πριν την ανακοίνωση της κατάργησης ή τροποποίησης των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.