Υπάλληλος Αποθήκης Καταστήματος στην Αθήνα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η και θα συμμετέχει ενεργά στην ομαλή λειτουργία της αποθήκης του καταστήματος

Αρμοδιότητες:
Ταξινόμηση αποθεμάτων και τήρηση αρχείου απογραφής μηχανογραφημένης αποθήκης
Παραλαβή, εκφόρτωση, μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων και διαχωρισμός τους ανά τμήμα
Τήρηση όλων των κανονισμών της εταιρείας για την ασφάλεια και την υγεία
Καθημερινή διατήρηση της αποθήκης καθαρής και οργανωμένης
Έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής σε εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές
Διαχείριση παραγγελιών μέσω web

Επιθυμητά Προσόντα:
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες μηχανογραφημένης αποθήκης
Γνώση προγράμματος ERP
Ικανότητα άρσης ή μετακίνησης βαρέων προϊόντων
Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Η εταιρεία παρέχει:
Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Διαρκή Εκπαίδευση
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση στις νέες μας εγκαταστάσεις Λεωφόρος Κηφισού 42, Περιστέρι, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Η διαδικασία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.
Εισάγετε το όνομά σας
Εισάγετε το επίθετό σας
Εισάγετε το τηλέφωνό σας
Invalid phone number
Εισάγετε τη διεύθυνσή σας
Επιλέξτε την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ CV
Το αρχείο CV είναι υποχρεωτικό
Αυτό το αρχείο CV δεν υποστηρίζεται. Μόνο DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT υποστηρίζονται.
Εισάγετε το μήνυμα σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το reCAPTCHA
Σημείωση: Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά