Υπηρεσία Ανέβασμα σε Όροφο

Οι υπηρεσίες ανεβάσματος σε όροφο παρέχονται δωρεάν στα αστικά κέντρα πόλεων των περιοχών της Αθήνας, Πάτρας, Κορίνθου, Χαλκίδας, Άργους & Ναυπλίου.

Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατόν να παραδόσει ή και να ανεβάσει στον όροφο η συνεργαζόμενη μεταφορική (λόγω π.χ στενότητος δρόμου, μεγάλη κατηφόρα/ανηφόρα, σημείο χωρίς προσέγγιση, στενότητας σκαλοστασίου, μη ύπαρξης ασανσέρ κ.α ), σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται παράδοση στο πλησιέστερο δυνατό σημείο που ορίζεται από τον μεταφορέα.